IMG0208A.jpg 

↑这一坨玩意【是所有的1/6部分展示图

对这些玩意早已无力明天就到校了 然后就开学了

万恶的作业什么的 你就检查作业吧!吾啥也没完成`````【消音

IMG0210A.jpg 

↑ 吾WS的邪念 造型貌似菊花`````

【消音该SHI的作业什么的 爆掉你啊!!!!

狂补`````````````````````````````````````````````

`63_6085.gif

2010.02.25 / Top↑

其实只是上色罢了

实在什么写的 刚整完FC2这个东西 咱彻底无力喏

2010.02.22 / Top↑